Οκτ 21

Θετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Με την υπ’αριθμ. 112/2017 απόφαση της Αρχής έγινε δεκτή προσφυγή που ασκήσαμε για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας κατά Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Με την προσφυγή ζητήσαμε να υποχρεωθεί το αντίδικο να απαναρτήσει απο την Διαύγεια αποφάσεις που αφορούσαν τον εντολέα μας και να παραλείψει την ενέργεια αυτή και στο μέλλον.