Απρ 17

Θετική απόφαση για το θέμα του πλάφον του εφάπαξ σε τραπεζουπάλληλο

Με την υπ αριθμ. 619/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό πρώην εργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί το Αλληλοβοηθητικό του Ταμείο να του καταβάλει διαφορά εφάπαξ λόγω αντισυνταγματικότητας του τεθέντος πλαφόν στο εφάπαξ αποχώρησής του. Το ποσό που επιδικάσθηκε ανήλθε σε 9000 ευρώ ενώ η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή για όλο το ποσό.