Απρ 17

Θετική απόφαση για αναπροσαρμογή εφάπαξ

Με την υπ αριθμ. 633/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό τριών πρώην εργαζομένων πιστωτικού ιδρύματος με την οποία ζητούσαν να υποχρεωθεί το Αλληλοβοηθητικό τους Ταμείο να τους καταβάλει διαφορά εφάπαξ λόγω προαγωγής σε ανώτερο βαθμό. Τα ποσά που επιδικάσθηκαν ανήλθαν σε 59.000, 56.000 και 36.000 ευρώ νομιμοτόκως αντίστοιχα ενώ η απόφαση κηρύχθηκε και προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 10.000 ευρώ για κάθε έναν από τους ενάγοντες.