Απρ 17

Θετική απόφαση για αναπροσαρμογή εφάπαξ

Με την υπ αριθμ. 625/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό πρώην εργαζόμενου πιστωτικού ιδρύματος με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί το Αλληλοβοηθητικό του Ταμείο να του καταβάλει διαφορά εφάπαξ λόγω προαγωγής σε ανώτερο βαθμό. Το ποσό που επιδικάσθηκε ανήλθε σε 23.000 ευρώ νομιμοτόκως αντίστοιχα ενώ η απόφαση κηρύχθηκε και προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 10.000 ευρώ.