Ιούλ 12

Θετικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών για το ασφαλιστήριο εξερχομένων μελών

Σας ανακοινώνουμε ότι με τις υπ’αρ. 2012/2016 και 2158/2016 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών έγιναν δεκτές αγωγές που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό υπαλλήλων της ΑΤΕ σχετικά με τα ασφαλιστήρια εξερχομένων μελών. Οι αποφάσεις αφορούν 11 και 77 αντίστοιχα υπαλλήλους της ΑΤΕ. Με την πρώτη απόφαση έγινε δεκτό ότι ευθύνη για καταβολή φέρει μόνο η Αγροτική Ασφαλιστική ενώ με τη δεύτερη απόφαση ότι ευθύνη έχει τόσο η Αγροτική Ασφαλιστική όσο και ο Σύλλογος Υπαλλήλων.