Σεπ 23

Θετικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών επί αγωγών επιστροφής εισφορών

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με τις υπ’αριθμ. 2042/2017 και 2043/2017 αποφάσεις Του απέρριψε τις αγωγές που είχε ασκήσει Αλληλοβοηθητικό Σωματείο κατά δύο εντολέων μας και με τις οποίες ζητούσε να επιστρέψουν αυτοί τα ποσά τα οποία είχαν λάβει ως επιστροφή εισφορών.