Οκτ 5

Η ανακοίνωση αυτή αφορά μόνο σε εκείνους που αποχώρησαν απο την ΑΤΕ πριν απο την 27.7.2012 και άσκησαν εντός 6μηνου απο την αποχώρησή τους αγωγή καταβολής αποζημιώσεως λόγω της αποχώρησης

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από υπερδεκαετή δικαστικό αγώνα, το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την υπ΄αρ. 4065/2021 απόφασή Του με την οποία έκανε δεκτή την έφεση που ασκήσαμε για λογαριασμό των υπαλλήλων της ΑΤΕ, εξαφάνισε ως προς αυτούς την υπ’αρ. 345/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνώρισε αμετάκλητα ότι όσοι είχαν ασκήσει αγωγές και ανήγγειλαν εμπροθέσμως την απαίτησή των δικαιούνται την κατά νόμο αποζημίωση (50% ή 40% αναλόγως) και συνεπώς είναι προνομιούχοι πιστωτές της εκκαθάρισης.
Το γραφείο μας θα κοινοποιήσει προσεχώς την απόφαση στην εκκαθαρίστρια εταιρεία PQH και θα ζητήσει γι΄αυτούς την σύνταξη προσωρινού πίνακα διανομής και θα σας τηρεί ενήμερους για την πορεία των ενεργειών του. Παρακαλούνται όλοι όσους αφορά η παρούσα ανακοίνωση, αν έχουν κάποια απορία, να στείλουν email στο lamakrlaw@gmail.com και θα λάβουν απάντηση επίσης με e email, και να μην ζητούν πληροφορίες τηλεφωνι