Μαρ 19

Επιστολη προς το ΑΤΠΕΑΤΕ

Προς το Δ.Σ. του ΑΤΠΕΑΤΕ

1. Σ αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε όλοι, εκπλαγήκαμε δυσάρεστα από την διακίνηση από συγκεκριμένο γραφείο της βεβαιότητας ότι μπορεί να διεκπεραιώσει, επιτυχώς, για τους πελάτες του, το ζήτημα της καταβολής του συμπληρωματικού εφάπαξ με την μέθοδο της διαμεσολάβησης. Το ζήτημα αυτό έχει πάρει μεγάλη διάσταση, και σύμφωνα με όσα μας καταγγέλλονται, υπάρχει η διαβεβαίωση ότι αν δεν είχε μεσολαβήσει το κλείσιμο των Δικαστηρίων θα είχε ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία της «διαμεσολάβησης» και θα είχαν γίνει και οι πληρωμές όσων συνεργάσθηκαν με το εν λόγω δικηγορικό γραφείο. Είναι φανερό ότι η διακίνηση του σεναρίου αυτού προβλέπει διαδικασία fast trak και….. όποιος προλάβει τον Κύριο είδε!!!.
2. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από πού αντλεί το ως άνω γραφείο την βεβαιότητα της επιτυχούς έκβασης της διαμεσολάβησης, διαδικασία που προϋποθέτει την συμμετοχή του ΑΤΠΕΑΤΕ στην προσπάθεια να επωφεληθούν ορισμένοι και να αποκλεισθούν οι πολλοί. ΄Οσο η διοίκηση του Ταμείου δεν διαψεύδει τα σενάρια που διακινούνται για την εν κρυπτώ προσπάθεια προνομιακής ικανοποίησης των μυημένων, ευλόγως σχηματίζεται στους δικαιούχους η εντύπωση ότι συμμετέχει στην παράνομη διαδικασία.
3. Η έκπληξη μας έγινε ακόμα μεγαλύτερη μετά την ανακοίνωση – καταγγελία του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μεθόδευση για την προνομιακή μεταχείριση όσων συνεργάζονται με το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο και ότι η όλη ιστορία μεθοδεύεται από άτομα που είναι εγκατεστημένα μέσα στο Ταμείο και τα οποία καθοδηγούν τους δικαιούχους στο συγκεκριμένο γραφείο. Η καταγγελία είναι πολύ σοβαρή και δεν πρέπει και δεν μπορείτε να την αγνοήσετε.
4. Είναι γνωστό ότι το γραφείο μας επι σειρά ετών ασχολείται με θέματα των πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ, κινούμενο πάντοτε εντός των νομίμων ορίων και εντός των ορίων που ο Κώδικας περί Δικηγόρων και ο Κώδικας Δεοντολογίας ορίζουν. Όποιος διαβάζει την ανακοίνωση του συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου, ευλόγως σχηματίζει την εντύπωση ότι το Δ.Σ. του Ταμείου βρίσκεται σε συμφωνία με το γραφείο αυτό. Διότι αν δεν υπήρχε η συμφωνία δεν θα τολμούσε το γραφείο αυτό να προβεί σε μια τέτοια ανακοίνωση που σας εκθέτει και μάλιστα μέσα στον πυρετό του κορωνοϊού.
5. Έχοντας υπόψη την μέχρι τώρα θέση της διοίκησης του Ταμείου, ότι θα γίνει οικονομική μελέτη και ότι με την ολοκλήρωσή της θα προκαταβληθεί σε όλους ένα μέρος του συμπληρωματικού εφ΄άπαξ και θα αναγνωρισθεί εγγράφως η οφειλή για το 80% του υπολοίπου, θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωσή σας να ανακοινώσετε επισήμως ότι το Ταμείο ΔΕΝ συμμετέχει σε παράνομες διαδικασίες προνομιακής ικανοποίησης ορισμένων εκ των δικαιούχων. Αν δεν το πράξετε, αυτό θα σημαίνει ότι τα σενάρια για εν εξελίξει απόπειρα λειτουργίας παραδικαστικού κυκλώματος είναι αληθή, με όλες τις συνέπειες σε βάρος όλων όσων συμμετέχουν σ΄αυτό.
6. Στην περίπτωση αυτή το γραφείο μας, υπερασπιζόμενο τα συμφέροντα εκείνων που μας έχουν εμπιστευθεί τις υποθέσεις τους, θα προβεί σ΄όλες τις επιβεβλημένες ενέργειες σε ποινικό και αστικό επίπεδο τόσο σε βάρος του Ταμείου, όσο και σε βάρος όσων θα έχουν αποπειραθεί να ολοκληρώσουν το παράνομο σχέδιο που φαίνεται να εξυφαίνεται, προκειμένου να τιμωρηθούν όσοι θα αποδειχθούν επιλήσμονες των υποχρεώσεών τους στην διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και να εφαρμοσθεί ενιαία και ισότιμη διαδικασία για όλους όσους δικαιούνται συμπληρωματικό εφ΄άπαξ.
7. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι θέσεις του Ταμείου είναι καταγεγραμμένες και έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως με την ανακοίνωση της αιτήσεως και του συμφωνητικού εθελούσιας συμμετοχής στο πρόγραμμα. Σας υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι η διαδικασία της επικαλούμενης διαμεσολάβησης έχει ανασταλεί.
Για την δικηγορική εταιρεία
Λάμπρος Μακρυγιάννης