Οκτ 12

Επίτευξη συμβιβασμού επί εργατικού ατυχήματος

Το γραφείο μας πέτυχε την σύναψη συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου σε υπόθεση εργατικού ατυχήματος. Η συμφωνία επικυρώθηκε και από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη Αθηνών.