Νοέ 28

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες και Κύριοι συνταξιούχοι της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος:

1. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ με την από 7.5.2018 ανακοίνωσή του ενημέρωσε όλα τα μέλη του (αλλά και τα μη μέλη του, όπως είναι φυσικό) για τη δυνατότητα ασκήσεως αγωγών κατά του ΕΦΚΑ, ως καθολικού διαδόχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κατά του ΕΤΕΑΕΠ, ως καθολικού διαδόχου του ΕΤΕΑ, για αποζημίωση για τα ποσά εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ που καταβλήθηκαν από 1.6.2013 έως 30.6.2016 και για την αύξηση της εισφοράς από 4% σε 6% καθώς και για την επικουρική σύνταξη, όπως λεπτομερώς στη συνημμένη ανακοίνωση του Συλλόγου Συνταξιούχων (σελ. 4 αυτής) αναφέρεται. Στην ίδια ανακοίνωση και στη σελ. 2 αυτής αναφέρονται τα δικηγορικά γραφεία με τα οποία συνεργάζεται ο Σύλλογος για την άσκηση των σχετικών αγωγών, συμπεριλαμβανομένου και του γραφείου μας.

2. Με την παρούσα υπενθυμίζουμε, σε όσους δεν έχουν ασκήσει ακόμα τις αντίστοιχες αγωγές (εφ΄όσον φυσικά το επιθυμούν), και δεν έχουν προβεί σε επιλογή δικηγορικού γραφείου, ότι θα πρέπει να σπεύσουν να το κάνουν ενόψει του γεγονότος ότι την 31-12-2018 παραγράφονται οι απαιτήσεις τους του έτους 2013, ακολουθώντας κατά γράμμα τις οδηγίες του Συλλόγου Συνταξιούχων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε στην παρούσα.

3. Είναι αυτονόητο ότι, λόγω του ελαχίστου χρόνου που απομένει μέχρι 31-12-2018, οι ενέργειες σας θα πρέπει να είναι ΑΜΕΣΕΣ ώστε να καταστεί δυνατή η άσκηση των αγωγών μέχρι 31-12-2018.

4. Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε το γραφείο μας για την, επί ίσοις όροις με τους λοιπούς συναδέλφους μας, διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας.

Το γραφείο μας εκ προοιμίου σας ευχαριστεί.

Αθήνα, 28-11-2018