Μάι 11

Εξαιρετικά σημαντική απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για το εφάπαξ των συνταξιούχων υπαλλήλων της ΑΤΕ

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 509/2015 απόφασή του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό 14 συνταξιούχων υπαλλήλων της ΑΤΕ εναντίον του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων ΑΤΕ. Οι υπάλληλοι αυτοί είχαν προαχθεί σε ανώτερο βαθμό με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διεκδικούσαν το εφάπαξ του ανώτερου βαθμού. Το Δικαστήριο έκανε εν όλω δεκτή την αγωγή και στο σκεπτικό του υπάρχει η πολύ σημαντική παραδοχή ότι η καταβολή των εισφορών αποτελεί υποχρέωση του εργοδότη και η τυχόν μη καταβολή των εισφορών δεν μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες για τον εργαζόμενο.