Ιούλ 23

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησής μας επιβεβαιώθηκε από πλήθος αναφορών ότι τα στοιχεία όσων δεν έχουν κάνει αγωγή για συμπληρωματικό εφάπαξ βρέθηκαν στη διάθεση συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου το οποίο καλεί τους ενδιαφερομένους να συνεργαστούν μαζί του. Έκπληξη μας προκάλεσε το γεγονός ότι έγιναν ειδοποιήσεις από το συγκεκριμένο γραφείο ακόμα και προς τους κληρονόμους αποβιώσαντος συνταξιούχου της ΑΤΕ, γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη υπόγειων διαδρομών. Αλήθεια πως πληροφορήθηκε το γραφείο αυτό ότι ο συγκεκριμένος συνταξιούχος είχε αποβιώσει; Και πως βρήκε τους κληρονόμους του; Όλοι γνωρίζετε ότι το γραφείο μας ουδέποτε κατέφυγε σε ανορθόδοξες μεθοδεύσεις, πελάτες μας δε είναι όσοι οικειοθελώς μας προτίμησαν και τους οποίους ευχαριστούμε. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μένουμε ή θα μείνουμε απαθείς απέναντι σε τέτοιες μεθοδεύσεις και ήδη μελετάμε τον τρόπο αντίδρασής μας εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι εδώ και πολύ καιρό συστηματικά παραπλανούν τους συνταξιούχους της τραπέζης, με ενδεικτικό παράδειγμα τις διαδόσεις περί διαμεσολάβησης που αποτέλεσαν το δέλεαρ για την προσέλκυση πελατείας, κάτι το οποίο ο Κώδικας Δεοντολογίας και ο Δικηγορικός Κώδικας απαγορεύει. Και ο νοών νοείτο.
2. Με την ευκαιρία πληροφορούμε όλους όσοι μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει αγωγή για το συμπληρωματικό εφάπαξ θα πρέπει να σπεύσουν να κάνουν, αφού έτσι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση του Ταμείου στις 18.7.2020 για να ακολουθήσει αμέσως μετά παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής. Όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και προτιμήσουν το γραφείο μας, θα πρέπει να μας στείλουν όλες τις πράξεις απονομής εφάπαξ τις οποίες εξέδωσε το Ταμείο Πρόνοιας. Για τους υπαλλήλους οι οποίοι ήταν εν ενεργεία στις 27/7/2012 το Ταμείο Πρόνοιας εξέδωσε 3 πράξεις με τις οποίες απονεμήθηκε σταδιακά το εφάπαξ. Για όσους φύγανε προ της 27/7/2012 το Ταμείο εξέδωσε 1 πράξη. Χρειαζόμαστε, επίσης, το φύλλο μισθοδοσίας του τελευταίου μήνα απασχόλησης ώστε να φαίνεται και το ποσό των μειώσεων τις οποίες είχατε υποστεί. Επίσης πρέπει να στείλετε τα πλήρη προσωπικά σας στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ και τηλέφωνα επικοινωνίας). Τα ως άνω υπηρεσιακά έγγραφα μπορείτε να μας τα στείλετε είτε σκαναρισμένα στο email μας, είτε με fax στο 2106981752, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Κηφισίας 35, ΤΚ 11523 Αθήνα. Συνημμένα θα βρείτε εργολαβικό δίκης, το οποίο αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας θα βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής στο ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα και θα μας το στείλετε ταχυδρομικώς. Το εφ’ άπαξ κόστος είναι 50€ και σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) επί του αιτούμενου ποσού. Το ποσό αυτό μπορείτε να το καταθέσετε στον λογαριασμό της Εταιρίας μας στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό 5015 015 865 771 και ΙΒΑΝ GR8201720150005015015865771.
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ (1)