Ιούν 17

Ενημέρωση

Σας έχουμε γνωστοποιήσει ότι με την απόφαση 5205/2018 του ως εφετείου δικάσαντος Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε τελεσιδίκως δεκτή η αγωγή 77 συναδέλφων πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ ΑΕ κατά της ασφαλιστικής εταιρείας και του συλλόγου υπαλλήλων. η ασφαλιστική εταιρεία άσκησε κατά της άνω αποφάσεως αίτηση αναιρέσεως στον Άρειο Πάγο και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης. Ταυτόχρονα ζήτησε την έκδοση προσωρινής διαταγής από τον Άρειο Πάγο και η σχετική συζήτηση προσδιορίστηκε για την 19.6.2018. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να μη γίνει δεκτό το αίτημα της ασφαλιστικής εταιρείας με παράστασή μας στον Άρειο Πάγο και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με την πορεία της υπόθεσης με νεότερη ανάρτησή μας.