Ιούν 12

Ενημέρωση

Σε συνέχεια προηγουμένων τελεσιδίκων αποφάσεων εκδόθηκαν 2 ακόμα αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (που δίκασε ως Εφετείο) (υπ’αριθμ. 7454/2020 και 5701/2020) με τις οποίες επιδικάστηκαν τελεσιδίκως τα ποσά που προβλέπει το ασφαλιστήριο εξερχομένων μελών. Όσοι υπάλληλοι περιλαμβάνονται στις αποφάσεις αυτές ειδοποιούνται τις ημέρες αυτές και σταδιακά απο το γραφείο μας. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο, με αφορμή το γεγονός αυτό, που γνωστοποιήθηκε (όχι απο το γραφείο μας) μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκατοντάδες εντολείς μας- πρώην υπάλληλοι ΑΤΕ να τηλεφωνούν στο γραφείο ζητώντας σχετική ενημέρωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλοι οι συνεργάτες του γραφείου να απασχολούνται με τις απαντήσεις στις τηλεφωνικές κλήσεις. Για τον λόγο αυτό υποβάλουμε τη θερμή παράκληση να μη γίνονται τηλεφωνικές κλήσεις στο γραφείο για παροχή πληροφοριών για την πορεία των εκκρεμουσών υποθέσεων ενός εκάστου. Όταν θα υπάρξει οποιαδήποτε εξέλιξη για τον καθένα χωριστά αυτός θα ειδοποιηθεί προσωπικά με επιμέλεια του γραφείου. Αν τυχόν υπάρχει επείγον θέμα για κάποιον παρακαλείται να στείλει σχετικό email στο lamakrlaw@gmail.com και θα απαντηθεί με τον ίδιο τρόπο.