Ιούν 14

Ενημέρωση για υποθέσεις εισφοράς αλληλεγγύης

Σας ενημερώνουμε ότι οι δύο αγωγές που επρόκειτο να συζητηθούν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 10ης Ιουνίου 2022 και αφορούν στον ορθό υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης αναβλήθηκαν για τη δικάσιμο της 25.11.2022 καθώς ο ΕΦΚΑ δεν είχε καταθέσει φάκελο απόψεων.