Μάι 10

Ενημέρωση για την φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης που καταβλήθηκε από τον Εκκαθαριστή της ΑΤΕ στους εντολείς του γραφείου μας

Σας ενημερώνουμε ότι η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ ως εκκαθαριστρια της Αγροτικής Τραπεζης της Ελλάδος ΑΕ έχει ήδη προ συμπληρώσει στις φορολογικές δηλώσεις εκάστου έντολεα μας το ποσό το οποίο έλαβε ως αποζημίωση αποχώρησης και συνεπώς δεν απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια εκ μέρους των εντολέων μας. Το ποσό, όπως σας είχαμε ενημέρωσει, ήταν αφορολόγητο για όσους δικαιούνταν μέχρι 60.000 ευρώ ενώ για όσους από τους εντολείς μας δικαιούνταν μεγαλύτερα ποσά ο φόρος παρακρατήθηκε από την PQH και αποδόθηκε ήδη στην ΑΑΔΕ