Σεπ 6

Ενημέρωσης συνέχεια

​Σας ενημερώνουμε ότι η ασφαλιστική εταιρεία ήδη σήμερα (6.9.2018) άρχισε να πιστώνει τους λογαριασμούς των 77 δικαιούχων για το συμβόλαιο εξερχομένων μελών, εφόσον έχουν στείλει την εξοφλητική απόδειξη.
Νίκος Μακρυγιάννης