ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το δικηγορικό γραφείο «Λάμπρος Μακρυγιάννης και συνεργάτες» ιδρύθηκε το 1974 από τον Λάμπρο Μακρυγιάννη απόφοιτο της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις, από τις αρχές της δεκατίας του 2000 μετεξελίχθηκε σε Δικηγορική Εταιρεία. Σήμερα, η δικηγορική μας εταιρία ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων στους περισσότερους τομείς του Δικαίου τόσο σε επίπεδο δικαστικής όσο και συμβουλευτικής δικηγορίας.