Φεβ 24

Δικαστική δικαίωση υπαλλήλου για άκυρη απόλυση

Με την υπ’αρ. 1/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας που δούλευε ως υπάλληλος σε πρακτορείο ΟΠΑΠ και απολύθηκε ακύρως από τους εργοδότες του. Με την απόφαση επιδικάσθηκε η αποζημίωση απόλυσης καθώς και μισθοί υπερημερίας.