Δεκ 11

Δικαστική απόφαση για αναγνώριση σε αποχωρούντα υπάλληλο της ΑΤΕ του δικαιώματος στην αποζημίωση του Ν. 3198/1955

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Εμπορικού Δικαίου), επί ανακοπής που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέος μας, με την υπ’αρ. 1281/2013 Του έκρινε ότι ο υπάλληλος της ΑΤΕ ο οποίος αποχώρησε οικειοθελώς από την Τράπεζα έχοντας θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος από το ΙΚΑ δικαιούται την αποζημίωση του άρθρου 8 εδ.β του Ν. 3198/1955. Το ποσό που του επιδικάσθηκε ξεπέρασε τις 30.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή είναι, ίσως, η πρώτη που δημοσιεύεται για το ζήτημα αυτό και που αφορά υπάλληλο της ΑΤΕ.