Μάι 11

Δικαίωση εργαζόμενης στην Αγροτική Ασφαλιστική

Με την υπ’αρ. 147/2015 απόφαση του Εφετείου Λαρίσης έγινε τελεσίδικα δεκτή αγωγή που είχαμε ασκήσει για λογαριασμό υπαλλήλου της Αγροτικής Ασφαλιστικής. Το Εφετείο δέχθηκε ότι η απόλυσης της υπαλλήλου η οποία είχε γίνει το 2005 ήταν άκυρη και καταδίκασε την εταιρεία να καταβάλει τις αποδοχές για ολόκληρη την προηγούμενη δεκαετία (2005-2015). Το ποσό αναμένεται να ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ.