Φεβ 25

Δεύτερη ανακοίνωση για το ζήτημα του εφάπαξ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Πρόνοιας, ανακοίνωσε την 21-2-2020 σχέδιο απόφασης σχετικώς με το θέμα της καταβολής του συμπληρωματικού εφ’ άπαξ, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του καταστατικού (παλαιό καταστατικό), όπως πρώτο το γραφείο μας τεκμηρίωσε νομικά. Σε αντίθεση με τα όσα προφορικώς διακινούνταν ως προς τον χρόνο (6μηνο) που δεν θα μπορούσαν οι δικαιούχοι να στραφούν δικαστικά και να διεκδικήσουν την καταβολή της πέραν των 5.000 διαφοράς του εφ’ άπαξ, περιέργως στην πρόταση του Ταμείου ο χρόνος αυτός αυξήθηκε σε 2 έτη, χωρίς να παρέχεται οποιαδήποτε εξήγηση για την αύξηση αυτή του χρόνου.
2. Μας υποβάλλεται από πολλούς το ερώτημα αν θα πρέπει να αποδεχθούν ή όχι οι ενδιαφερόμενοι την πρόταση του Ταμείου, εφ΄όσον η πρόταση αυτή είναι και η τελική απόφαση και αρχίσει η εφαρμογή της. Στο ερώτημα αυτό το γραφείο μας δεν μπορεί (και δεν πρέπει) να πάρει θέση υπέρ ή κατά της πρότασης. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι προσωπική υπόθεση – απόφαση της καθεμιάς και του καθένα από εσάς. Εκείνο το οποίο το γραφείο μας μπορεί να εισφέρει στην υπόθεση αυτή είναι η σχετική πληροφόρηση που έχει ως προς την οικονομική κατάσταση του Ταμείου, κατάσταση η οποία επηρεάζει την προοπτική μελλοντικής ικανοποίησης της προτεινόμενης αναγνώρισης του 80% του υπολοίπου του δικαιούμενου εφ’ άπαξ.
3. Η περιουσία του Ταμείου
α) Τα Ταμειακά διαθέσιμα του Ταμείου σήμερα ανέρχονται περίπου σε 25 έως 28 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα και με δηλώσεις ενώπιον των Δικαστηρίων. β). Το Ταμείο ισχυρίζεται ότι έχει απαιτήσεις κατά της εκκαθάρισης της ΑΤΕ ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν γνωρίζουμε με λεπτομέρειες το πού ακριβώς στηρίζει το Ταμείο τις απαιτήσεις του αυτές, πάντως οι απαιτήσεις αυτές, κατά τη διαδικασία της επαλήθευσης των, έχουν απορριφθεί πρωτοδίκως από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 345/2018 απόφαση Του. Το Ταμείο μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απορριπτικής απόφασης (δεν γνωρίζουμε αν την έχει ασκήσει). Η (υποκειμενική) εκτίμηση του γραφείου μας για τις απαιτήσεις αυτές του Ταμείου είναι αρνητική. γ) Το Ταμείο διεκδικεί την κυριότητα του ακινήτου Πανεπιστημίου και Κριεζώτου στη Αθήνα, αξίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πρωτόδικη δίκη το Ταμείο ηττήθηκε και σήμερα το ακίνητο φέρεται να ανήκει στον ΕΦΚΑ. Εκκρεμεί έφεση του Ταμείου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. Η εκτίμηση του γραφείου μας ως προς την τελική έκβαση της διεκδίκησης του ακινήτου αυτού από το Ταμείο είναι θετική, υπό τον όρο ότι θα μεταβληθεί η βάση και ο τρόπος διεκδίκησης του ακινήτου (το θέμα είναι καθαρά νομικό και δεν κρίνουμε αναγκαίο να αναλύσουμε περαιτέρω εδώ την σχετική τεκμηρίωση). δ) Τέλος στο Ταμείο ανήκει και το γραφείο της οδού Κανάρη 24 στην Αθήνα, αξίας περίπου ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.
4.Οι υποχρεώσεις του Ταμείου
α) Υφίσταται δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία επιδικάζει σε βάρος του Ταμείου και υπέρ της εκκαθάρισης το ποσό των 31 εκατομμυρίων ευρώ, νομιμοτόκως από το έτος 2013. Το Ταμείο έχει ασκήσει έφεση στο Εφετείο Αθηνών και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Αν απορριφθεί η έφεση του Ταμείου (κάτι που είναι αρκετά πιθανό) η απαίτηση της εκκαθάρισης με τους τόκους, θα ανέλθει περίπου στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η ως άνω απαίτηση της εκκαθάρισης προέρχεται από τις προκαταβολές της ΑΤΕ των εφ’ άπαξ όσων συνταξιοδοτούνταν προ της συμπληρώσεως του 65ου έτους, σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΑΤΕ.
β). Εκκρεμούν, επίσης, αγωγές της εκκαθάρισης κατά του Ταμείου ποσού περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ για την ίδια ως άνω αιτία και για διαφορετικούς χρόνους.
5. Αυτά είναι περίπου τα δεδομένα τα οποία το γραφείο μας έχει στη διάθεσή του και τα οποία τα μοιράζεται μαζί σας. Πέραν της όποιας γνώσης έχει ο καθένας από εσάς, ίσως σας βοηθήσουν να αποφασίσετε για το αν θα αποδεχθείτε ή όχι την πρόταση του Ταμείου, εφ΄όσον αυτή τεθεί σε εφαρμογή. Κατά πληροφορίες μας το Δ.Σ του Ταμείου θα συνεδριάσει και για το θέμα αυτό αύριο 26-2-2020.
6. Όσοι αποφασίσετε να αποδεχθείτε την πρόταση του Ταμείου, όπως αυτή θα οριστικοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα στην αυριανή συνεδρίαση του ΔΣ του Ταμείου, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του Ταμείου για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.
7. Θα ενημερώσουμε, επίσης, εγκαίρως με νεώτερη ανακοίνωσή μας όσους δεν κατοικούν στην Αθήνα ή δεν μπορούν να μεταβούν αυτοπροσώπως στο Ταμείο για την διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας, τον τρόπο με τον οποίο το γραφείο μας θα μπορέσει να σας εξυπηρετήσει.
8. Είναι αυτονόητο ότι για όσους από εσάς δεν αποδεχθείτε την (τελική) πρόταση του Ταμείου η δικαστική διαδικασία θα συνεχισθεί κανονικά.
9. Προσπαθήσαμε με την παρούσα ανακοίνωσή μας να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο κατατοπιστικοί ώστε να μην είναι αναγκαία η προσωπική επικοινωνία με τον καθένα σας χωριστά, επικοινωνία που εκ των πραγμάτων είναι δύσκολη λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερομένων. Ατομική επικοινωνία γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από καθορισμό από την γραμματεία μας συγκεκριμένου ραντεβού.
10. Τέλος είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε, με λύπη μας, την τεράστια προσπάθεια παραπληροφόρησης που προηγήθηκε με τις διαδόσεις και σχετικές αναρτήσεις ότι υπάρχει τρόπος προνομιακής διαμεσολάβησης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων σας, που απορρέουν από την εφαρμογή του παλαιού καταστατικού, διαδόσεις οι οποίες ασφαλώς και παραπλάνησαν μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων, με αντίστοιχη ωφέλεια αυτών που διακίνησαν τη σχετική παραπληροφόρηση. Το γραφείο μας έχει αποδείξει ότι δεν χρησιμοποιεί τέτοιες μεθόδους.
Για την Λάμπρος Μακρυγιάννης και Συνεργάτες
Νικόλαος Λ. Μακρυγιάννης