Απρ 9

Απόφαση του Πρωτοδικείου Σύρου επί υποθέσεως άκυρης απόλυσης

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Σύρου (τμήμα εργατικών διαφορών) με την υπ’αριθμ. 16/2019 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εργαζόμενης σε ξενοδοχειακή μονάδα των Κυκλάδων, ακύρωσε την απόλυσή της, υποχρέωσε την αντίδικο να την απασχολεί και επιδίκασε, επίσης, της αιτηθείσες εργατικές αποδοχές