Μαρ 1

Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών επί αποζημίωσης απο απόφαση Γενικής Συνέλευσης Α.Ε.

Με την υπ’αρ. 931/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτικής διαδικασίας) απορρίφθηκε αγωγή που είχαν ασκήσει μέτοχοι κατά ανώνυμης εταιρείας και με την οποία ζητούσαν αποζημίωση απο δήθεν βλαπτική μεταβολή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.