Φεβ 25

Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για υπόθεση άκυρης απόλυσης

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασίας εργατικών διαφορών) με την υπ’αριθμ. 444/2019 απόφασή Του έκανε δεκτή αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολίδος μας η οποία εργαζόταν σε μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία και είχε απολυθεί ακύρως. Το Δικαστήριο της επιδίκασε το ποσό των 30.000 ευρώ ως αποδοχές υπερημερίας και κήρυξε επίσης προσωρινά εκτελεστό το ποσό των 10.000 ευρώ.