Απρ 9

Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για υπόθεση πλαφόν εφάπαξ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με την υπ’αριθμ. 874/2019 απόφασή Του έκανε δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό πρώην τραπεζουπαλλήλου, το αλληλοβοηθητικό ταμείο του οποίου κατά τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, εφάρμοσε το πλαφόν. Το Δικαστήριο επιδίκασε στον εντολέα μας το ποσό των 45.000 ευρώ νομιμοτόκως, ενώ κήρυξε προσωρινά εκτελεστή την απόφαση για το ποσό των 10.000 ευρώ.