Ιούν 14

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί υποθέσεως αγωγής αποζημίωσης

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτικής διαδικασίας) με την υπ’αριθμ. 1090/2019 απόφασή του απέρριψε την αγωγή που είχε ασκηθεί απο δεκάδες μετόχους κατά εντολίδος μας κτηματικής εταιρείας με την οποία ζητούσαν την κατάτμηση ενός απο τα μεγαλύτερα μετοχοποιημένα κτήματα της χώρας. Με την απόφαση έγιναν δεκτές οι απόψεις μας ότι τυχόν ευδοκίμηση της αγωγής θα συνιστούσε ουσιαστικά δημιουργία ιδιωτικού ρυμοτομικού σχεδίου, κάτι το οποίο θα ερχόταν σε αντίθεση με το Σύνταγμα.