Αυγ 21

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αποζημίωση αποχώρησης

Με την υπ’αρ. 236/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό 2 εντολέων μας, πρώην εργαζομένων της ΑΤΕ ΑΕ, και αναγνωρίσθηκαν ως πιστωτές της Εκκαθάρισης για ποσά 56.000 και 45.000 ευρώ αντίστοιχα, ως αποζημίωση αποχώρησης.