Ιούλ 17

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί εταιρικής διαφοράς

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (τακτικής διαδικασίας) με την υπ αριθμ. 2584/2019 απόφασή Του απέρριψε την αγωγή που είχε ασκήσει εταίρος μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας κατά του συνεταίρου του και εντολέος μας για δήθεν οφειλόμενα ποσά απο εταιρικές συναλλαγές. Το Δικαστήριο καταδίκασε, επίσης, τον αντίδικο στην δικαστική δαπάνη του εντολέος μας την οποία όρισε στο ποσό των 20.000 ευρώ.