Νοέ 16

Απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών έπι ασκηθείσας ανακοπής

Με την υπ αρ 432/2023 απόφαση του Πολυμελους Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολεος της εταιρείας και αναγνωρίσθηκε ως πιστωτής για το ποσό των 49.000 ευρώ