Ιούν 22

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αγωγή εφάπαξ προαγωγής

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αριθμ. 1226/2019 απόφασή Του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό δύο εντολέων μας οι οποίοι διεκδικούσαν απο το Ταμείο Πρόνοιας εφάπαξ ανώτερου βαθμού λόγω προαγωγής. Το Δικαστήριο επιδίκασε 41.000 και 23.000 ευρώ αντιστοίχως ενώ κήρυξε προσωρινά εκτελεστή την απόφαση για 10.000 και 6.5000 ευρώ αντίστοιχα.