Νοέ 20

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την αντισυνταγματικότητα του πλαφόν του εφάπαξ

Με την υπ’ αριθμ. 2128/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) έγινε δεκτή η αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό συνταξιούχου τραπεζουπαλλήλου με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί το αλλλοβοηθητικό του ταμείο να του καταβάλει συμπληρωματικό εφάπαξ αποχώρησης. Το Πρωτοδικείο επιδίκασε συνολικά το ποσό των 44.000 ευρώ το οποίο κηρύχθηκε στο σύνολό του προσωρινά εκτελεστό.