Σεπ 23

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για συντηρητική κατάσχεση

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) με την υπ’αριθμ. 6669/2017 απόφασή Του έκανε εν όλω δεκτή την αίτηση που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολίδος μας ομόρρυθμης εταιρείας και διέταξε τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των αντιδίκων μέχρι του ποσού των 400.000 ευρώ.