Σεπ 23

Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για αγωγή διαφοράς εφάπαξ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αριθμ. 1327/2017 απόφασή Του (διαδικασίας εργατικών διαφορών) έκανε δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό 8 συνταξιούχων τραπεζικών υπαλλήλων και τους επιδίκασε διαφορά εφάπαξ λόγω προαγωγής, διαφορά η οποία κυμαίνεται απο 27.000 έως 44.000 ευρώ. Η απόφαση κηρύχθηκε, επίσης, προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των 6000 ευρώ για κάθε ενάγοντα το οποίο και καταβλήθηκε.