Μάι 12

Απόφαση του Εφετείου Καλαμάτας για ακύρωση εικονικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων

Το Τριμελές Εφετείο Καλαμάτας με την υπ αριθμ. 56/2017 απόφασή του έκανε τελεσίδικα δεκτή την αγωγή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέων μας. Με την αγωγή είχε ζητηθεί η ακύρωση διαφόρων συμβολαίων μεταβίβασης μεγάλης ακίνητης περιουσίας λόγω εικονικότητας.