Φεβ 28

Απόφαση του Εφετείου Αθηνών επί εργατικής υποθέσεως

Το Εφετείο Αθηνών με την υπ αριθμ. 829/2018 απόφασή Του έκανε δεκτή την έφεση που ασκήσαμε για λογαριασμό Τεχνικής εταιρείας κατά πρωτόδικης απόφασης εργατικής διαφοράς. Το Εφετείο περιόρισε δραστικά τις απαιτήσεις πρώην εργαζομένου της εταιρείας και απο 30.000 ευρώ που του είχαν επιδικασθεί πρωτοδίκως εν τέλει του επιδίκασε μόνο 8.000 ευρώ.