Δεκ 15

Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών για καταβολή αποδοχών αδείας

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 1447/2014 απόφασή Του, δικαίωσε εντολέα μας ο οποίος διεκδικούσε χρηματική αποζημίωση για ημέρες μη ληφθείσας άδειας από μεγάλη εταιρεία βιομηχανικών αερίων. Το Ειρηνοδικείο δικαίωσε τον εντολέα μας και του επιδίκασε ποσό το οποίο ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.