Μάι 25

Απόφαση επι υποθέσεως ανακοπής πλειστηριασμού

Με την υπ αρ 1116/2024 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολεος μας και ακυρώθηκε κατασχετήρια έκθεση της ακίνητης περιουσίας του την οποία του είχε κοινοποιήσει εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων και δάνειων