Ιαν 25

Απόφαση επι αγωγής αποζημίωσης

Με την υπ αριθμ. 668/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι το δικάσαν δικαστήριο είναι αναρμόδιο να δικάσει αγωγή κατά εντολέος μας, μετά απο σχετική ένσταση που προβάλαμε και παρέπεμψε την υπόθεση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.