Απρ 2

Απόφαση επί αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’αρ. 3621/2021 απόφασή Του απέρριψε αγωγή που είχε ασκήσει πρώην σύζυγος εντολέος μας και με την οποία ζητούσε την καταβολή ποσού 60.000 ευρώ ως συμμετοχή της στην επαύξηση της περιουσίας του εντολέος μας.