Ιαν 6

Απόφαση επί έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου

Με την υπ’αριθμ. 21028/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έγινε δεκτή ανακοπή που ασκήσαμε για λογαριασμό εντολέων μας και ακυρώθηκε έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο.