Απρ 27

Απόφαση Ειρηνοδικείου Λαυριου επι υποθέσεως ασφαλιστικών μέτρων

Με την υπ αρ 10/2024 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυριου απορρίφθηκε αίτηση ναυτικού ομίλου ο οποίος ζητούσε να αναγνωρισθεί ως νομεας παραλιακής έκτασης ιδιοκτησίας εντολεος μας