Μάι 12

Ανακοίνωση για του θέμα του ΕΛΕΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

Πληροφορήθηκε το γραφείο μας ότι από μέλος της διοικούσας επιτροπής του ΕΛΕΜ προτείνεται η συγκέντρωση υπογραφών, με την σύμπραξη συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου, για την εγγραφή των συνταξιούχων της ΑΤΕ ως τακτικών μελών του ΤΥΠΑΤΕ, προκειμένου να λαμβάνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου. Είναι γνωστό ότι τα μέλη του ΤΥΠΑΤΕ διακρίνονται σε τακτικά και σε έκτακτα και δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Όλοι οι συνταξιούχοι είναι έκτακτα μέλη, συνεπώς, με βάση το καταστατικό δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Για να αποκτήσουν τέτοιο δικαίωμα πρέπει να γίνει τροποποίηση του καταστατικού.

Επειδή γνωρίζουμε ότι απευθυνόμαστε σε ευφυείς και έντιμους ανθρώπους, πολλοί των οποίων έχουν εμπιστευθεί το γραφείο μας για τις υποθέσεις τους, είναι φανερό ότι η κίνηση για την εγγραφή των εκτάκτων μελών ως τακτικών, είναι ενέργεια αντίθετη στο νόμο και στο καταστατικό και το γραφείο μας δεν θα συμπράξει σε ενέργειες που αποβλέπουν σε άλλους σκοπούς και όχι στην υπεράσπιση των συμφερόντων των συνταξιούχων. Για το λόγο αυτό απευθυνόμαστε σε όσους εμπιστεύονται το γραφείο μας και τους λέμε με λόγια απλά να μη μετάσχουν στις προτεινόμενες αγωγές, εκτός αν θέλουν να ξοδεύουν τα χρήματά τους.

Επειδή δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα από ενδιαφερομένους συνταξιούχους για το ‘’δεον γενέσθαι’ ’και επειδή δεν είναι δυνατόν να εξηγούμε προφορικώς σε εκατοντάδες ενδιαφερομένους την άποψή μας, παρακαλούμε διαδώστε στους γνωστούς και φίλους σας την ως άνω διατυπωμένη άποψή μας, κάνοντας χρήση ότι η άποψη αυτή προέρχεται από το γραφείο μας.