Οκτ 15

Ανακοίνωση αποτελέσματος αίτησης αναστολής της ERGO που συζητήθηκε την 12.10.2020 στον Άρειο Πάγο

Ο Άρειος Πάγος με σημερινή απόφασή Του ανέστειλε εν μέρει την εκτέλεση της υπ’αρ. 5701/2020 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών. Συγκεκριμένα διέταξε την ERGO AE να καταβάλει, άμεσα, σε κάθε ενάγοντα το 50% του κεφαλαίου της απαίτησης πλέον των αναλογούντων τόκων. Για το σύνολο της απαιτήσεως ο Άρειος Πάγος θα αποφανθεί με την απόφασή του επί της αιτήσεως αναιρέσεως η οποία προσδιορίσθηκε να δικασθεί την 22.3.2021. Ειδοποιήσαμε τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ERGO για το αποτέλεσμα αυτό και από την ερχόμενη Δευτέρα 19/10 θα συνεννοηθούμε με την Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων για τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του 50% πλέον τόκων της απαιτήσεως ενός εκάστου. Με βάση την εμπειρία μας από προηγούμενες πληρωμές της ERGO, η αρμόδια Διεύθυνση θα ετοιμάσει τις εξοφλητικές αποδείξεις, οι οποίες θα σταλούν σε εμάς και εν συνεχεία θα τις προωθήσουμε στους εντολείς μας προς υπογραφή. Για το συγκεκριμένο θέμα θα ακολουθήσει νεότερη ανάρτησή μας.