Μάι 27

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών αποφάσισε την παράταση της αποχής των δικηγόρων μέχρι και 6.6.2016. Επικοινωνήσαμε με τους νομικούς συμβούλους της Εκκαθάρισης μας ενημέρωσαν ότι λόγω της αποχής καθώς και του ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν χορήγησε άδεια για τη συζήτηση της υπόθεσης, θα ζητηθεί αναβολή της συζήτησης των αντιρρήσεων την 1η Ιουνίου 2016 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με νεότερη ανάρτησή μας θα σας ενημερώσουμε για την ημερομηνία της αναβολής.