Φεβ 24

Αγωγές για ασφαλιστήριο ΚΑΦΙΡΗ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Σας ανακοινώνουμε ότι η εταιρεία μας κατέθεσε ήδη για λογαριασμό 19 πρώην υπαλλήλων ΑΤΕ την 1η αγωγή για το συμβόλαιο “Καφίρη – Δημόπουλου” στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.